De zin en onzin van online participatie

Online biedt mogelijkheden, maar geen pasklaar antwoord

Op 13 November vond de VVSG praktijkdag participatie plaats. Michiel gaf er een presentatie rond de zin en onzin van online burgerparticipatie, een hot topic. Zo gaven 918 lokale partijen in onze Stemcheck aan dat burgers meer inspraak moeten krijgen in het beleid van de gemeente. “Online” is dan een gemakkelijke weg om burgers te bereiken en te engageren, toch? Michiel toont in zijn presentatie aan dat er toch iets meer bij komt kijken.

Zo ervaren burgers een steeds toenemende roep om aandacht. Dit gebeurt via zowel on- als offline kanalen. Deze ‘overvraagde’ burger engageren voor burgerparticipatie is dus niet zo eenvoudig als het lijkt. Toegankelijke, online kanalen bieden verschillende mogelijkheden, maar geen pasklaar antwoord. Wanneer je ze juist inzet bieden ze echter wel toegevoegde waarde in het traject.

Het zandlopermodel

Via het zandloper model voor participatie toont Michiel aan hoe on- en offline tools elkaar versterken tijdens een participatietraject. Elk kanaal heeft immers zijn specifieke voor- en nadelen. Zo kan je online kanalen gebruiken om een breed bereik en een brede instroom aan ideeën te creëren. In een volgende fase organiseer je dan offline workshops om tot concrete trajecten of een consensus te komen. Ten slotte kan je online dan weer draagvlak creëren voor de consensus of de populairste concrete trajecten verkiezen.

De online participatietoolbox is groot. Het komt er op aan op basis van jouw traject de juiste tools op de juiste manier te integreren. Zo zet je het Bpart participatieplatform in om je burgers te engareren rond een meerjarenplan, of gebruik je Je Gemeente Telt om begrotingstransparantie te bieden. Aan de hand van 3 korte, inspirerende cases lichtte Michiel de mogelijkheden toe. Elke case integreert op zijn manier on- en offline tools:

  • In Mortsel worden inspirererende offline verhalen online verspreid als oproep voor de offline gespreksavonden
  • Asse lanceert een online thema-dialoog op basis van de resultaten van de participatieve wijkmonitor (een on- en offline enquête)
  • De burgerbegroting in het district Antwerpen combineert on- en offline inspraak om thema’s en projecten voor het komende werkingsjaar vast te leggen

Ontdek de presentatie op slideshare of contacteer ons voor een gesprek over jouw on- en offline participatiekanalen en het zandloper model!