Hoe participatie voor het klimaat partij- en bedrijfsgrenzen openbreekt

Wij zetten deze keer een project van een concurrent in de kijker. Waarom doen we zoiets? Wel, omdat het project youth4climate.be een momentum creëert voor het klimaat en dit razend belangrijk is. Daarom: neem voor 21 februari een kijkje op de website en dien jouw voorstel in voor een ambitieuzer klimaatbeleid.

Het online platform is een initiatief van Youth4Climate en CitizenLab. Laatstgenoemde is een online participatieplatform en in veel trajecten dus een direct alternatief voor ons eigen Bpart participatieplatform. We zijn blij dat ook CitizenLab haar steentje bijdraagt aan onze planeet, net zoals wij. En we nodigen jou uit om hetzelfde te doen.

Engagement creëren via klimaatparticipatie

Het klimaat kan immers niet gered worden door enkele politici alleen. Het klimaatbeleid bestaat uit een wetgeving die gesteund en gedragen wordt of moet worden door alle maatschappelijke stakeholders. Dit zijn de politiek en burgers, waaronder (klimaat)jongeren, maar zeker en vast ook de landbouw, industrie, de kerncentrales, het openbaar vervoer en bij uitbreiding alle bedrijven of dienstverleners.

Het klimaat belangt ons allemaal aan. Over partijgrenzen heen. Over bedrijfsgrenzen heen. Burgers liggen niet wakker van beleidsdomeinen of politieke kleuren wanneer zij nadenken over de toekomst van hun gemeente, stad, land of planeet. We kunnen en mogen het klimaat dus niet laten afhangen van enkele politici.

Het is daarom van essentieel belang dat een participatietraject voor burgers focust op ten minste 2 elementen. “Wat kunnen politici doen voor het klimaat?” en “Hoe kan ik zelf mijn steentje bijdragen?”. Zo creëren we ideeën en input voor het beleid enerzijds, en persoonlijk engagement anderzijds.

Onze participatie voor duurzame energie

Via het Bpart participatieplatform lanceerden we in 2018 zelf 2 participatietrajecten rond duurzame energie.

Via “Overal zonnepanelen” nomineerden burgers meer dan 800 daken van niet-gezinswoningen voor zonnepanelen. Zo activeerden we burgers om na te denken over duurzame energie en creëerden we bottom-up een overzicht van verschillende opportuniteiten. Alle daken of organisaties die genomineerd werden (het dak van de lokale voetbalkantine, het dak van het cultuurcentrum …) ontvingen persoonlijke documentatie rond alle mogelijke subsidies.

Het tweede traject, “Overal stroomversnellers”, liet gemeenten toe projecten rond duurzame energie in te dienen voor subsidies van de Vlaamse overheid. De subsidie werd per gemenete toegekend wanneer ten minste 1% van de volwassen inwoners zijn of haar stem uitbracht voor een project. Zo creëerden we bewustzijn en draagvlak voor duurzame projecten, en activeerden gemeenten belangrijke subsidies door het engagement van hun inwoners.

Start jouw lokaal traject

Klimaatparticipatie is meestal een nationaal of wereldwijd onderwerp. Dit houdt echter jouw lokaal traject niet tegen: lokale bottom-up initiatieven maken mee het verschil. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van het openbaar domein van de kleiputten in Terhagen, waar ook ecologie een belangrijke rol speelt bij het invullen van de voormalige stortplaats.

Vandaag is hét moment om burgerparticipatie op te nemen in jouw gemeente of stad: neem bijvoorbeeld een burgerbegroting (district Antwerpen), toekomstdag (Mortsel) of participatieve wijkmonitor op in je strategisch meerjarenplan en versterk je zo beleid.

Kriebelt het bij jou ook om aan de slag te gaan met burgerparticipatie? Wij lichten graag vrijblijvend de werking van ons Bpart participatieplatform voor u toe of zorgen voor inhoudelijke begeleiding op maat van jouw participatietraject.

Neem contact met ons op om jouw participatieplannen te bespreken.